የኮቪድ 19 ታካሚወች ለይቶ ማቆያ ውስጥ የሚሰራ ሀኪም ውሎ

ይህ ቪድዮ የኮቪድ 19 ታካሚወች ለይቶ ማቆያ ውስጥ የሚሰራ ሀኪም ውሎ ሲሆን መመታሰቢያነቱም ከራስ በላይ አገልግልት እይብረክቱ ለሚገኙት የኢትዮጵያ ሀኪሞች ይሁን::